บริษัท ลาภวิเศษกสิกิจ ธุรกิจ จำกัด   ผู้จำหน่าย"ไรซ์มายด์"

มีความยินดีเรียนเชิญ ท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน เข้าชมกิจกรรมการสาธิตผลิตภัณฑ์ ไรซ์มายด์" ดังนี้ค่ะ


 บริษัทฯขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ "ไรซ์มายด์" มาโดยตลอด

หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านต่อไปนะคะ