คุณนพฉัตต์ ลาภวิเศษกสิกิจ
อายุ 64 ปี
ประธานบริษัท ลาภวิเศษกสิกิจ ธุรกิจ จำกัด

“แต่เดิมทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจอื่นๆ ร่างกายไม่แข็งแรง ประสบกับปัญหาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เช่นโรคหัวใจ   ความดันโลหิตสูง ภูมิแพ้ จนมีอาการนอนไม่หลับ อ่อนเพลียมาก เป็นหวัดง่าย ไม่สามารถปรับสภาพร่างกายเข้ากับสิ่งแวดล้อม เจ็บปวดตามผิวหนังทุกรูขุมขน เป็นลมหน้ามืดเป็นประจำ สุดท้ายคือโรคลูคีเมีย มีผู้แนะนำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหลายชนิดแต่ไม่สนใจผลิตภัณฑ์ทางด้านนี้เลย ต่อมามีเครือญาติและผู้ป่วยที่ใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ทำมาจากข้าวกล้องหอมมะลิมาแนะนำให้บริโภค “ไรซ์มายด์” (RICE MIND) ในครั้งแรกยังไม่กล้าใช้จึงนำไปให้แพทย์และนักวิชาการที่คุ้นเคยทำการวิจัย ผลปรากฎว่าไม่มีสารเคมีและสิ่งปนเปื้อนใดๆจึงนำมาบริโภค รู้สึกชอบกลิ่นและรสธรรมชาติ  ที่สำคัญคือเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวไทยและคนไทยเป็นผู้ผลิต เมื่อดื่มได้ประมาณ 1 สัปดาห์ อาการที่เป็นอยู่ในร่างกายกลับฟื้นตัวดีขึ้น หลับง่ายขึ้น ไม่ต้องตื่นทุกชั่วโมง จิตใจปลอดโปร่งแจ่มใส อาการที่เป็นอยู่ในร่างกายดีขึ้นทุกส่วนเป็นลำดับ จึงเห็นว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี ใช้ง่าย สะดวก ไม่มีผลข้างเคียง สามารถใช้ได้ระยะยาวอย่างต่อเนื่อง เพราะไม่มีท่านใดบริโภคข้าวแล้วแพ้ จึงได้นำไปให้เครือญาติมิตรสหาย ปรากฎว่าทุกท่านใช้ได้ผลตามสภาวะร่างกายของแต่ละท่าน สุดท้ายนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ สามเณร แม่ชีที่อาพาธ และผู้เจ็บป่วยทั่วไป ก็ได้ผลสุดแท้แต่อาการของแต่ละท่าน
จึงเห็นว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีประโยคต่อผู้คนจำนวนมาก จึงตัดสินใจทำธุรกิจนี้ โดยเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มธัญพืชจากธรรมชาติ 100% “ไรซ์มายด์” (RICE MIND) แต่เพียงผู้เดียวทั้งตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศ”