กรดอะมิโนที่จำเป็นและร่างกายสามารถสร้างเองได้ มีอยู่ 9 ชนิด คือ

1. อะลานีน Alanine
2. อาร์จินีน Arginine
3. แอสพาราจีน Asparagine
4. กรดแอสพาติก Aspartic Acid
5. ซิสตินิน Cysteine
6. ซีสติน Cystine
7. กรดกลูตามิค Glutamic Acid
8. กลูตามิน Glutamine
9. ไกลซีน Glycine
10. ออนิทิน Ornithine
11. โพรลีน Proline
12. เชอลีน Serine
13. ทัวรีน Taurine
14. ไทโรซีน Tyrosine