ไม่จริง เพราะ Rice Mind เป็นเครื่องดื่มสุขภาพที่ทำมาจากข้าวกล้องซึ่งอุดมไปด้วยเส้นใยอาหาร เมื่อผ่านพ้นกระเพาะและลำไส้แล้ว ก็จะกลายเป็นกากอาหารที่รอการขับถ่าย สำหรับ Rice Mind นั้นเมื่อดื่มผ่านเข้าไปในร่างกายแล้วก็จะถูกดูดซึมในทันทีโดยไม่ผ่านการย่อย ดังนั้นจึงไม่มีส่วนใดที่จะไปเพิ่มพูนน้ำหนักให้เพิ่มขึ้นได้ การที่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอาจจะมีสาเหตุจากการได้รับสารอาหารอื่นๆโดยไม่ได้ควบคุมมากกว่า