หากต้องการบริโภค Rice Mind อย่างต่อเนื่อง เราก็มีช่องทางในการสั่งซื้อที่หลากหลาย เช่น

1. สั่งซื้อ Rice Mind โดยตรงจากบริษัทฯ
1.1 บริการส่งในเขตประมาณ 5 กิโลเมตรจากบริษัทฯ
1.2 ส่งทางไปรษณีย์ โดยคิดค่าบริการตามน้ำหนัก

2. ซื้อ Rice Mind ตามบูธแนะนำต่างๆ เช่น
2.1 บูธตามโรงพยาบาลชั้นนำ    
2.2 เซ็ลทรัล  พระราม 2

3. ซื้อ Rice Mind ตามศูนย์การค้าต่างๆ เช่น
3.1 The Mall ทุกสาขา, ดิเอ็มโพเรียม, สยามพารากอน
3.2 VILLA MARKET
3.3 LEMON FARM
3.4 ตั้งฮั้วเส็ง สาขาปิ่นเกล้า

4. ซื้อ Rice Mind ตามร้านค้าต่างๆ เช่น ร้าน Good Earth ตรงข้าม รพ.ราชวิถี