หลังจากที่ท่านได้สั่งซื้อสินค้าจาก Rice Mind แล้ว ในกรณีที่ท่านเลือกการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร ระบบจะส่งร่ายละเอียดการสั่งซื้อไปยังอีเมล์ของท่าน
โดยจะมีเลขที่สั่งซื้อ, ข้อมูลรายการสินค้า, วันที่สั่งซื้อ, รายละเอียดสถานที่จัดส่ง และจำนวนเงินที่ต้องชำระ ซึ่งท่านสามารถชำระเงินได้ที่บัญชีธนาคารดังต่อไปนี้

1. ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางแค
บริษัท ลาภวิเศษกสิกิจ ธุรกิจ จำกัด
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 120-5-11490-1

2. ธนาคารรธนชาต สาขาสะพานควาย
บริษัท ลาภวิเศษกสิกิจ ธุรกิจ จำกัด
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 473-2-40280-7

3. ธนาคารกรุงไทย สาขาจรัญสนิทวงค์ 13
บริษัท ลาภวิเศษกสิกิจ ธุรกิจ จำกัด
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 046-1-45079-8

4.ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย จรัญสนิทวงค์ 13
บริษัท ลาภวิเศษกสิกิจ ธุรกิจ จำกัด
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 119-2-39222-0

5.ธนาคารทหารไทย สาขาเพชรเกษม-บางแค
บริษัท ลาภวิเศษกสิกิจ ธุรกิจ จำกัด
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 176-2-36321-4

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 02-865-0280-1, 02-410-1729 แฟกซ์ 02-865-0812